MID, een werkgroep ten dienste van de baggerindustrie

Vanuit de sector is in een gezamenlijk initiatief van baggeraars en toeleveranciers de werkgroep MID opgestart. MID staat voor "Maintenance in Dredging". Centraal staat het verder professionaliseren van beheer en onderhoud in de baggerindustrie. De werkgroep richt zich primair op beheer en onderhoud van baggermaterieel en mogelijke verbetering van effectiviteit en efficiëntie. Dit alles ten dienste van en versterking van de baggerindustrie.

Om dit te bereiken belegt MID meerdere bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn verschillende personen uit de baggerbranche vertegenwoordigd. Experts op gebied van onderhoud tot mensen die met het materieel werken. Een ideale manier om kennis te delen en uw netwerk te verbreden. Onder het menu evenementen kunt u meer informatie vinden over deze bijeenkomsten.

Evenementen

Meerdere malen per jaar belegt het bestuur van MID een bijeenkomst ter versterking van de gemeenschappelijke belangen van onze leden. De bijeenkomsten hebben een vaste prijs van € 60,00.

Doelstelling

"Kennis-uitwisseling tussen baggerbedrijven en haar toeleveranciers op het gebied van onderhoud en uitbesteding van onderhoud. Hierbij wordt onderhoud als een keten beschouwd waarbij processen en relaties centraal staan."

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van MID uit een zevental personen.